Steunacties De Buurt

In een school gebeurt er elke dag veel en dat kost centen: onderwijskosten (boeken, ICT, didactisch materiaal,…), personeelskosten, onderhoud van de gebouwen, … Voor de dagelijkse werking en voor sommige verbouwingen kan De Buurt rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. Grote verbouwingen en onderhoudswerken uitvoeren, lukt daar niet mee. Financiële steun van ouders en sympathisanten is daarom heel belangrijk voor onze school.