Beurtrolregels

Handleiding voor beurtrollers en spelregels voor ouders en kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.

1. Wat is een beurtrol?

De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen. Ouders en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden en dit in tegenstelling tot andere scholen. De beurtrollers verzorgen opvang net voor en na de school en tijdens de middag.

Een beurtroller houdt toezicht op de kinderen: conflicten vermijden of oplossen, een extra oogje voor de kleinste kinderen en het verzorgen van kleine wonden.

Ook de afwas doen is een taak en wordt enorm gewaardeerd.

In principe los je een begeleider af en volgt een begeleider je op of sluit je de school af.

2. Wie is de beurtroller?

In de berichtenbrief is er een rubriek met de beurtrollers van de dag. Wie beurtroller van dienst is, vind je ook op de beurtrollijst in de keuken en aan het bord in de gang. We vragen aan de avondbeurtroller om een fluojasje te dragen met de naam ‘beurtroller’ erop.  Op die manier wordt hij/zij voor kinderen en ouders herkenbaar.

Via het secretariaat wordt de beurtrollijst bijgehouden. Soms wordt er een reserve beurtrol gezocht of is er een plaatsje open. Voel je aangesproken om ouders uit de nood te helpen! Geef een seintje aan het secretariaat of plaats je naam op ‘een open plaatsje’ op de beurtrollijst in de gang.

3. Waarom een handleiding?

Deze handleiding kwam er na een grote schoolmeeting waarop gevraagd werd om een hele boel praktische informatie die een beurtroller moet weten bij elkaar te zetten. Het resultaat heb je hiermee in handen.

4. Wat is het praktisch werk van een beurtrol?

a. De ochtendbeurtrol (08u15 – 8u40)

 • Maak de deur open en steek het pinnetje in het slot.
 • Zet koffie en thee (thermos met warm water).
 • Houd actief toezicht op de kinderen.

b. De middagbeurtrol (12u10 – 13u30) op dinsdag (12u10- 13u20) (begeleiders gevolgd door 4 beurtrollers + kok)

12u10

 • Alle warmeters en de boterhameters van leefgroep 1  gaan naar de keuken.
 • De kok en een begeleider zorgen voor de kinderen in de keuken.
 • De kinderen van leefgroep 3 en 4 die boterhammen eten, blijven in de eigen leefgroep onder toezicht van een begeleider tot ten laatste 12u40. De boterhameters van leefgroep 2 gaan naar leefgroep 3.
 • De derde en de vierde leefgroep nemen de curverbox met drank en kopjes mee na de melktijd en brengen deze zo vlug mogelijk na het eten terug.
 • De soep wordt door een begeleider gehaald.
 • De beurtrollers en begeleiders sporen kinderen aan om hun boterhammen of hun warm eten op te eten.
 • Kinderen die klaar zijn met eten, spelen buiten.

12u40

 • De kok houdt in de keuken toezicht. Zij/hij wordt hierbij geholpen door beurtrollers. In de tuin is er steeds een beurtroller die toezicht houdt. Elke dag helpen enkele kinderen bij de afwas (zie lijst ‘afdrogers’ van 3de en 4de leefgroep).
 • Blijf niet op een bankje zitten of bij de keuken staan, maar wandel rond. Zo kan je ruzies in de kiem smoren, gevaarlijk spel vermijden (en zo ongevalletjes voorkomen) en degelijk toezicht houden. De zandbak geeft een goed overzicht op alle hoekjes buiten. Je hebt dan meteen ook zicht op het sanitair blok.
 • Twee beurtrollers verzamelen de 3de en 4de leefgroep (verplicht!) en gaan naar het speelplein Tolhuis. Tel steeds hoeveel kinderen er meegaan en terugkomen. Om 13u25 gaat iedereen terug samen naar school. Twee beurtrollers blijven op school: één om met de kinderen de keuken op te ruimen en af te wassen, één om actief toezicht in de tuin te doen bij de kleuters.
 • De kleuters kunnen slapen in de eerste leefgroep  onder de hoede van enkele  vierde leefgroepers.

Regeling bij hard regenweer 

 • Na het eten blijft leefgroep 3 in zijn leefgroep onder toezicht van een beurtroller.
 • De vierde leefgroep gaat naar het Schuurtje van Roland onder toezicht van een beurtroller en speelt hier spelletjes. De beurtroller kan afspreken met  de begeleiders wanneer leefgroep 3 & 4 eens mogen wisselen.
 • De derde beurtroller gaat met de eerste en tweede leefgroep naar leefgroep 2.

13u30

 • Heel erg bedankt voor je hulp.

c. De kok (9 – 14u)

 • De kok neemt op maandagochtend op wie er blijft warm eten.
 • De kinderen die warm komen eten, worden ten laatste om 12u15 in de keuken verwacht.
 • Het maken van koffie en thee (thermos met warm water) wordt nog steeds gewaardeerd.
 • De kok heeft een contract, waarin de voorwaarden, de verantwoordelijkheid en de taken vermeld staan. De kok haalt het geld bij de ouders van de warmeters op.
 • De kok blijft in de keuken om te koken, uit te scheppen, te helpen met de afwas en het fornuis en aanrecht te poetsen. De kok is de eindverantwoordelijke voor de hygiëne van de keuken.

d. De woensdagbeurtrol (12u00 – 12u30)

 • Om 12u00 moeten de kinderen die naar IBO gaan klaarstaan in de eerste leefgroep. Het personeel van het IBO haalt ze hier op (verzamel de kinderen op voorhand, want de kinderen van de andere wijkscholen staan op hen te wachten in de gang.)
 • Op woensdagmiddag is er geen studie. Alle kinderen moeten beneden zijn als de begeleiders weg zijn.
 • Houd actief toezicht op de kinderen. Draag het fluojasje, zo ben je voor de kinderen en ouders herkenbaar.
 • De derde leefgroep  zorgt ervoor dat na de melktijd de stoelen op de tafels staan.
 • Plaats de afwas in de bakken van de vaatwas en ruim de keuken op.
 • School afsluiten (controleer of alle lichten uit zijn. Trek de keukendeur dicht, draai de witte achterdeur op slot en trek het pinnetje uit de voordeur (controleer of deze goed dicht is)

e. De avondbeurtrol (15u50 – 16u30) (1 persoon)

 • Draag het fluojasje, zo ben je voor de kinderen en ouders herkenbaar.
 • Houd actief toezicht houd op de kinderen
 • Om 15u40 moeten de kinderen die naar het Initiatief Buitenschoolse opvang (IBO) gaan klaarstaan in de eerste leefgroep. Het personeel van het IBO haalt ze hier op (verzamel de kinderen op voorhand, want de kinderen van de andere wijkscholen staan op hen te wachten in de gang.)
 • Zijn er na de beurtrol nog kinderen die niet opgehaald zijn, bel je de ouders op. Er hangt een adressenlijst met telefoonnummers bij de telefoon in de keuken.
 • Sluit de school af om 16u30: vraag de ouders om naar buiten te gaan met hun kinderen, controleer of alle lichten uit zijn. Trek de keukendeur dicht, draai de witte achterdeur op slot en trek het pinnetje uit de voordeur (controleer of deze goed dicht is). IS ER IETS AAN DE HAND, DAN KAN JE TERECHT BIJ DE BEGELEIDERS (je vindt hen in hun leefgroep).HET GEBEURT ENKEL OP VRIJDAG DAT ALLE BEGELEIDERS SOMS VOOR 16u30 VERTROKKEN ZIJN. GEBRUIK DAN DE NOODNUMMERS OP HET TELEFOONTOESTEL IN DE KEUKEN. HEB JE EEN OUDER NODIG, DAN VIND JE  ZIJN/HAAR TELEFOONNUMMER IN HET ADRESSENBOEKJE DAT BIJ DE TELEFOON LIGT.

f. De studiebegeleider (15u55 – 16u25) (1 persoon) en de studieregeling

 • De oudsten van de derde leefgroep en vierde leefgroepers gaan met de studiebegeleider om 15u55 naar de vierde leefgroep.
 • Breng de kinderen naar beneden om 16u25.
 • Studie moet rustig en in stilte verlopen. Dit is de verantwoordelijkheid van studiebegeleider, kind en ouder.
 • Ouders halen hun kinderen beneden op en storen de studie niet. Enkel na overleg en afspraken met ouders kunnen kinderen in alle stilte vroeger afgehaald worden door de ouder(s).
 • Op woensdag en vrijdag is er geen studie.
 • Geen studiebegeleider = geen studie
 • Geen beurtroller = geen studie ( de studiebegeleider neemt de beurtrol over).

5. Hoe moet je als laatste de school afsluiten?

 • Zorg dat de buitendeuren dicht en op slot zijn: die van de 1ste, 2de, 3de en 4de leefgroep, de poort en de deur tussen tuin en gang.
 • Zorg dat het gebouw leeg is. Kijk of er geen kinderen achtergebleven zijn.
 • Check of alle lichten uit zijn.
 • Haal het pinnetje uit de voordeur en controleer bij het dichttrekken van de deur of die wel in het slot slaat.

6. Voor wie is de opvang bedoeld?

Kinderen op school laten spelen of overblijven terwijl het niet echt nodig is, maakt de opvang zwaarder en onveiliger. De beurtrollers zijn vrijwilligers en hun opdracht is niet eenvoudig. Hoe minder kinderen, hoe beter en gemakkelijker de opvang kan gebeuren.

We vragen je, indien mogelijk, om de kinderen ‘s middags niet op school te laten en om ze na schooltijd zo vlug mogelijk te op te halen.

Welke stappen kan je zetten zodat je geen gebruik moet maken van de opvang?

Misschien is het voor sommige ouders (vooral voor de (jongste) kleuters) mits enige inspanning toch mogelijk om hun kind ’s middags op te halen om zo hun dag te ‘breken’. Het betekent voor je kind een rustpauze. Spreek een andere ouder met jonge kinderen aan. Als het toch echt niet gaat om je kind(eren) af te halen, vraag dan eerst aan een andere ouder om je kind bij hem/haar thuis op te vangen.

7. Weet je dat de beurtroller … ?

 • (of het secretariaat) géén boodschapoverbrenger van ouders zijn. Ouders en kinderen spreken best thuis af wie hen komt halen.
 • niet langer blijft omdat ouders in school blijven hangen. Hij/zij stopt om 16u30 en de school gaat dan voor iedereen dicht.
 • geen afwasser van de late “koffiekletskes” is.

8. Wat mag en kan je verwachten van de kinderen?

 • Leefgroep 1 en 2 hebben een curverbox voor de brooddozen. De leefgroep brengt de box naar de keuken en terug.
 • ’s Middags ruimen de kinderen hun leefgroep en de keuken op (tafels proper maken, stoelen op tafel en vegen). De afspraken omtrent de tafeltaken worden gemaakt tussen de oudsten van de derde leefgroep en de kinderen van de vierde leefgroep; de andere kinderen van LG3 mogen ook meehelpen. Indien de taken niet goed uitgevoerd werden, kan je de kinderen terugroepen.
 • Kinderen moeten naar de beurtrollers luisteren en moeten zich gedragen zoals t.o.v. de begeleiders.

9. Wat kan en mag je verwachten van andere ouders en vrijwilligers?

Een beurtroller ondersteunen?

Als je niet alleen je eigen kind, maar ook een vriendje of vriendinnetje meeneemt, vermindert dit het aantal kinderen waar de beurtroller moet op letten. Ga best op voorhand na of dit kind met jou mee mag: de lijst van kinderen die niet mee mogen hangt  bij het schriftje aan de voordeur. Noteer in het schriftje aan de voordeur niet alleen je eigen kind(eren), maar ook wie je extra meeneemt, zodat de beurtroller weet waar de kinderen zijn.

Solidaire gratis opvang is een luxe voor ouders. Toon aan de beurtroller dat je zijn/haar engagement op prijs stelt. Kijk op welke manier je je steentje kunt bijdragen.

 • Vijf minuutjes van je tijd: kijk bij het ophalen van je kind of je met iets kan helpen: is er een afwasje, kan iets opgeruimd worden, staan de stoelen al op tafel?  Soms moet een beurtroller na de beurtrol nog de keuken opkuisen!
 • Een beurtroller vindt het fijn om een “goeiendag, daaag of bedankt” te horen. Door afscheid te nemen, weet de beurtroller meteen dat je kind opgehaald werd of vertrokken is.
 • Soms valt een beurtroller weg en moet beroep gedaan worden op een vervanger. Ben je zeker dat jij NOOIT deze taak kunt opnemen?
 • Een beurtrol één keer per week over een heel schooljaar kan soms te lang zijn. Misschien kan je wel gedurende een kortere periode of om de veertien dagen. Zo ondersteun je de andere beurtrollers.

Aanspreekpunten hiervoor zijn de secretariaatsmedewerkers.

10. Zijn er afspraken of spelregels over de beurtrol?

Elke ouder en zijn/haar kind die gebruik maakt van de beurtrol gaat akkoord met de spelregels van de beurtrol:

 • Regels uit de informatiebrochure. Regels kunnen veranderen via de kleine schoolmeeting. Dit staat dan in de berichtenbrief en op de website. De regels die gelden voor de beurtrol hangen in de keuken. Deze worden aangepast indien nodig na een kleine schoolmeeting.
 • De beurtroller wordt gerespecteerd en waar het kan wordt hij of zij ondersteund.

Het niet naleven van de regels wordt doorgegeven aan begeleiders (zie puntje 12).

11. Wat zijn de afspraken en regels die gelden tijdens jouw beurtrol

 • De regels en afspraken van De Buurt vind je in het bundeltje ‘praktische info’ (die staat ook op de website).
 • In de keuken vind je ook een overzicht van regels en afspraken die gelden tijdens de beurtrol.
 • Hieronder vind je de belangrijkste regels en afspraken die gelden tijdens jouw beurtrol.

Niet alle regels kunnen opgesomd worden. Ieder moet zijn gezond verstand gebruiken en als een “goede huisvader” te werk gaan.

 1. In de tuin
 • Ballen: algemene regel: geen lederen ballen op school
 • Ochtendbeurtrol: geen balspel
 • Middagbeurtrol: balspel enkel op het speelplein (buiten school). De kleuters mogen wel met de bal spelen als 3de en 4de leefgroep naar de speeltuin zijn. De afwassers die op school blijven mogen op het veldje voetballen of met wieletjes spelen na de afwas. Op dat moment verlaten de kleuters het voetbalveld.
 • Avondbeurtrol: balspel mag tot vier uur voor leefgroep 3 en 4. Daarna is het een terrein voor de kleuters.
 • Geen ballen wegnemen uit ‘t Schuurtje van Roland.
 • Fietsen: er wordt enkel gefietst tijdens de klasuren.
 • Niemand mag achter de witte lijn spelen.
 • Er wordt niet met stokken gespeeld.
 • Gooien met stenen, zand of andere voorwerpen die gevaar kunnen opleveren mag niet.
 • Zand moet zeker in de zandbak blijven. Er wordt niet met water gespeeld.
 • Op de brandtrap spelen, hoger dan de drie onderste treden, mag niet. Enkel de 4de leefgroep mag deze trap gebruiken om zijn terras te bereiken en de 3de leefgroepers om naar hun leefgroep te gaan.
 • Op de muren tekenen mag niet.
 • Boekentassen blijven in het rek (het rek voor de derde leefgroep staat voortaan onder het afdak van ’t Schuurtje van Roland)
 • Het quadro-speeltuig met glijbaan is enkel voor de 1ste en 2de leefgroep.
 • De keuken: Je vraagt toestemming om in de keuken te tekenen, te kleuren, te lezen … Je ruimt nadien alles op.
 1. In de gangen en traphal
 • In de gangen en in de traphal mag niet gespeeld worden. We houden het daar stil.
 • Kinderen worden in de tuin afgehaald. Ouders, grootouders,… wachten daar – en niet in de gang – op elkaar. Het is belangrijk om de begeleider en/of beurtrol te verwittigen bij vertrek.
 • Kinderen mogen niet zonder begeleiding of toelating in de gangen en leefgroepen rondlopen.
 1. Omtrent kledij
 • Schoenen worden buiten steeds aangehouden.
 • De beurtroller oordeelt zelf of het nodig is om jassen of andere kleren aan te doen of niet.
 • Jassen, truien e.d. worden aan de kapstokken gehangen en ’s avonds meegenomen naar huis.
 1. Bij het eten
 • De kinderen die over de middag naar huis gaan eten, gaan voor 12u25 weg en mogen pas vanaf 13u15 terugkomen. Zij gaan dan naar De Buurt en niet naar de speeltuin. De middagbeurtroller doet de buitendeur op slot. Kinderen mogen – louter op eigen initiatief (bijv. over de middag) – nooit de school verlaten.
 • De middagbeurtrollers, begeleiders en de kok sporen kinderen aan om hun boterhammen of hun warm eten op te eten!
 • De brooddozen moeten voorzien zijn van de namen van de kinderen.
 • De kinderen die boterhammen meehebben, eten in hun leefgroep (behalve de kleuters).
 • De afspraken omtrent de tafeltaken in leefgroep en keuken worden gemaakt tussen de oudsten van de 3de leefgroep en de kinderen van de 4de leefgroep; de andere kinderen van 3de leefgroep mogen ook meehelpen. De takenlijst hangt in de keuken.

12. Wat te doen als er problemen zijn?

Beurtrollers signaleren problemen met bepaalde leerlingen aan de begeleiders. Begeleiders signaleren dingen die een beurtroller dient te weten, zoals bvb. bepaalde afspraken m.b.t. een bepaalde kind, dat een kind gestraft is enz. Op die manier kan er consequent opgetreden worden. Signaleer eventuele problemen inzake de beurtrol bij een begeleider.

13. Ben je als beurtroller verzekerd?

Als beurtroller ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

14. Mag je kinderen alleen naar huis laten gaan?

Elke ouder komt zijn/haar kind van eerste of tweede leefgroep ophalen in de tuin. Neem als ouder afscheid van de beurtrol.

De kinderen van derde en vierde leefgroep weten of ze al dan niet alleen naar huis mogen gaan. Wanneer je twijfelt of een jong kind wel alleen naar huis kan/mag gaan, contacteer je de begeleiders of bel je een contactpersoon op (zie verder).

15. Wat is IBO ‘t Sleepken?

IBO = Initiatief Buitenschoolse Opvang die in de gebouwen van de basisschool De Mozaïek wordt georganiseerd voor de kinderen van de vier wijkscholen.

IBO, Sint-Margrietstraat 33, 9000 Gent

Inschrijven kan met een afspraak via 0476966509

De kinderen worden door de medewerkers van het IBO op school opgehaald.

Moet je kind naar ‘t IBO dan noteer je zijn/haar naam op het bord naast de keuken.

16. Wat te doen als een kind niet opgehaald wordt?

Als een kind niet op tijd opgehaald wordt (dit mag normaal gezien niet gebeuren) bel je als beurtroller naar de ouders. De adressenlijst hangt in de keuken.

17. Wat te doen bij een ongeval?

BLIJF KALM

 • Vraag aan een andere ouder of aan een begeleider dat die tijdelijk het toezicht overneemt. Evalueer de ernst van de situatie en verwonding. Je kan een oudste kind naar de leefgroep sturen. Er zijn op de middag en na school ALTIJD begeleiders aanwezig.
 • Verzorg een kleine wonde, het nodige materiaal vind je in de EHBO-koffer achteraan in de keuken.
 • Als het zeer ernstig is, zorg je dat het kind meteen naar het ziekenhuis geraakt (ouder of begeleider inschakelen of ziekenwagen). Bij deze kan je gebruik maken van de telefoon in de keuken. Duw knopje 1 van het toestel. Je bent verbonden met de ambulance.
 • Papieren voor de verzekering liggen in de EHBO-koffer. De papieren moeten mee als het kind naar een dokter of ziekenhuis gaat.
 • Er zijn altijd begeleiders over de middag en tot 16u30 (of langer) op school.
 • Noodnummers:
  • Medische spoeddienst: 100
  • Brandweer: 112
  • Politie: 101
  • Antigifcentrum: 070/ 245 245
  • Brandwondencentrum: 09/ 240 34 90

Deze personen staan geprogrammeerd in het telefoontoestel in de keuken:

 • Tim Vandromme

18. Wat als ik een beurtrol niet kan opnemen?

Spreek zelf een ander ouder aan of bel: zie namen in je adressenboekje.

In extreme nood kan je telefoneren naar school om te zoeken naar een oplossing.

19. Wordt het systeem van de beurtrol geëvalueerd?

Wil je iets bespreken, spreek dan een begeleider aan op school of via mail.

20. Wat met regels die niet nageleefd worden?

Aan de beurtrollers wordt gevraagd om bij problemen of moeilijkheden de begeleiders te contacteren. Op die manier proberen we te voorkomen dat beurtrollers afhaken door steeds terugkerende en niet aangepakte problemen.

Indien na een verwittiging en overleg met kinderen en/of ouders de problemen blijven aanhouden, kan je als ouder geen gebruik meer maken van deze gratis dienstverlening en moet je kind na school naar huis.