Beurtrolregels

Handleiding voor beurtrollers en spelregels voor ouders en kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.

1. Wat is een beurtrol?

De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen. Ouders en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden en dit in tegenstelling tot andere scholen. De beurtrollers verzorgen opvang net voor en na de school en tijdens de middag.

Een beurtroller houdt toezicht op de kinderen: conflicten vermijden of oplossen en een extra oogje voor de kleinste kinderen.

In principe los je een begeleider af en volgt een begeleider je op of sluit je de school af.

2. Wie is de beurtroller?

Wie beurtroller van dienst is, vind je in de berichtenbrief. Nadiya houdt de beurtrollijst bij. Soms wordt er een reserve beurtrol gezocht of is er een plaatsje open. Voel je aangesproken om ouders uit de nood te helpen! Geef een seintje aan het secretariaat of aan Nadiya, onze opvangcoördinator.

3. Waarom een handleiding?

Deze handleiding kwam er na een grote schoolmeeting waarop gevraagd werd om een hele boel praktische informatie die een beurtroller moet weten bij elkaar te zetten. Het resultaat heb je hiermee in handen.

4. Wat is het praktisch werk van een beurtrol?

a. De ochtendbeurtrol (07u55 – 8u20)

 • Maak de deur open en steek het pinnetje in het slot.
 • Zet koffie en thee (thermos met warm water).
 • Houd actief toezicht op de kinderen.

b. De middagbeurtrol (12u10 – 13u30) op dinsdag (12u10- 13u20)

12u10

 • Alle warmeters en de boterhameters van leefgroep 1 en 2  gaan naar de keuken.
 • De kok en een begeleider zorgen voor de kinderen in de keuken.
 • De kinderen van leefgroep 3 en 4 die boterhammen eten, blijven in de eigen leefgroep onder toezicht van een begeleider tot ten laatste 12u40.
 • De derde en de vierde leefgroep nemen de curverbox met kopjes mee na de fruittijd en brengen deze zo vlug mogelijk na het eten terug.
 • De soep wordt door een begeleider gehaald.
 • De beurtrollers en begeleiders sporen kinderen aan om hun boterhammen of hun warm eten op te eten.
 • Kinderen die klaar zijn met eten, spelen buiten.

12u40

 • De kok houdt in de keuken toezicht. In de tuin is er steeds een beurtroller die toezicht houdt. Elke dag helpen enkele kinderen bij de afwas (zie lijst ‘afwassers’ van 3de en 4de leefgroep).
 • Blijf niet op een bankje zitten of bij de keuken staan, maar wandel rond. Zo kan je ruzies in de kiem smoren, gevaarlijk spel vermijden (en zo ongevalletjes voorkomen) en degelijk toezicht houden. De zandbak geeft een goed overzicht op alle hoekjes buiten. Je hebt dan meteen ook zicht op het sanitair blok.
 • Twee beurtrollers verzamelen de 3de en 4de leefgroep (verplicht!) en gaan naar het speelplein Tolhuis. Tel steeds hoeveel kinderen er meegaan en terugkomen. Om 13u25 gaat iedereen terug samen naar school. Twee beurtrollers blijven op school om actief toezicht in de tuin te doen bij de kleuters.
 • De kleuters kunnen slapen in de eerste leefgroep  onder de hoede van enkele  vierde leefgroepers.

Regeling bij hard regenweer 

 • De eerste en tweede leefgroep gaan naar het schuurtje onder toezicht van een beurtroller.
 • Na het eten gaan leefgroep 3 en leefgroep 4 naar hun eigen leefgroep, elk onder toezicht van een beurtroller.

13u30

 • Heel erg bedankt voor je hulp.

c. De kok (9 – 14u)

 • De kinderen die warm komen eten, worden ten laatste om 12u15 in de keuken verwacht.
 • Het maken van koffie en thee (thermos met warm water) wordt nog steeds gewaardeerd.
 • De kok heeft een contract, waarin de voorwaarden, de verantwoordelijkheid en de taken vermeld staan. De kok haalt het geld bij de ouders van de warmeters op.
 • De kok blijft in de keuken om te koken, uit te scheppen, te helpen met de afwas en het fornuis en aanrecht te poetsen. De kok is de eindverantwoordelijke voor de hygiëne van de keuken.

d. De woensdagbeurtrol (12u15 – 12u45)

 • Op woensdagmiddag is er geen studie. Alle kinderen moeten beneden zijn als de begeleiders weg zijn.
 • Houd actief toezicht op de kinderen.
 • School afsluiten: controleer of alle lichten uit zijn, trek de keukendeur dicht, draai de witte achterdeur op slot en sluit de voordeur (controleer of deze goed dicht is).

e. De avondbeurtrol (16u – 18u)

 • Help Nadiya met het uitdelen van het 4-uurtje.
 • Houd actief toezicht houd op de kinderen.
 • Om 15u40 moeten de kinderen die naar het Initiatief Buitenschoolse opvang (IBO) gaan klaarstaan aan de poort. Het personeel van het IBO haalt ze hier op.

f. De studiebegeleider (16u – 16u30)

 • De oudsten van de derde leefgroep en vierde leefgroepers gaan met de studiebegeleider om 16u naar de derde leefgroep en brengen hen naar beneden om 16u30.
 • Studie moet rustig en in stilte verlopen. Dit is de verantwoordelijkheid van studiebegeleider, kind en ouder.
 • Ouders halen hun kinderen beneden op en storen de studie niet. Enkel na overleg en afspraken met ouders kunnen kinderen in alle stilte vroeger afgehaald worden door de ouder(s).
 • Op woensdag en vrijdag is er geen studie.
 • Geen studiebegeleider = geen studie.
 • Geen beurtroller = geen studie ( de studiebegeleider neemt de beurtrol over).

5. Hoe moet je als laatste de school afsluiten?

 • Zorg dat de buitendeuren dicht en op slot zijn: die van de 1ste, 2de, 3de en 4de leefgroep, de poort en de deur tussen tuin en gang.
 • Zorg dat het gebouw leeg is. Kijk of er geen kinderen achtergebleven zijn.
 • Check of alle lichten uit zijn.
 • Sluit de voordeur en controleer bij het dichttrekken van de deur of die wel in het slot slaat.

6. Weet je dat de beurtroller … ?

 • (of het secretariaat) géén boodschapoverbrenger van ouders zijn. Ouders en kinderen spreken best thuis af wie hen komt halen.
 • niet langer blijft omdat ouders in school blijven hangen. Hij/zij stopt om 18u (op woensdag om 12u45) en de school gaat dan voor iedereen dicht.
 • geen afwasser van de late “koffiekletskes” is.

7. Wat mag en kan je verwachten van de kinderen?

 • Leefgroep 1 en 2 hebben een curverbox voor de brooddozen. De leefgroep brengt de box naar de keuken en terug.
 • ’s Middags ruimen de kinderen hun leefgroep en de keuken op (tafels proper maken, stoelen op tafel en vegen). De afspraken omtrent de tafeltaken worden gemaakt tussen de kinderen van de derde en de vierde leefgroep. Indien de taken niet goed uitgevoerd werden, kan je de kinderen terugroepen of de begeleiders aanspreken.
 • Kinderen moeten naar de beurtrollers luisteren en moeten zich gedragen zoals t.o.v. de begeleiders.

8. Zijn er afspraken of spelregels over de beurtrol?

Elke ouder en zijn/haar kind die gebruik maakt van de beurtrol gaat akkoord met de spelregels van de beurtrol:

 • Regels uit de informatiebrochure. Regels kunnen veranderen via de kleine schoolmeeting. Dit staat dan in de berichtenbrief (op de website).
 • De beurtroller wordt gerespecteerd en waar het kan wordt hij of zij ondersteund.

Het niet naleven van de regels wordt doorgegeven aan begeleiders (zie puntje 9).

9. Wat zijn de afspraken en regels die gelden tijdens jouw beurtrol

 • De regels en afspraken van De Buurt vind je in het bundeltje ‘praktische info’ (die staat ook op de website).
 • Hieronder vind je de belangrijkste regels en afspraken die gelden tijdens jouw beurtrol.

Niet alle regels kunnen opgesomd worden. Ieder moet zijn gezond verstand gebruiken en als een “goede huisvader” te werk gaan.

In de tuin

 • Algemene regel over ballen: geen lederen ballen op school
 • Ochtendbeurtrol: geen balspel
 • Middagbeurtrol: balspel enkel op het speelplein (buiten de school). De kleuters mogen wel met de bal spelen als de 3de en 4de leefgroep naar de speeltuin zijn. 
 • Avondbeurtrol: geen balspel tot 16 uur, daarna is dit afhankelijk van welke activiteit er in de opvang georganiseerd wordt.
 • Geen ballen wegnemen uit het schuurtje.
 • Waven/skaten: kleuters mogen dit onder toezicht van hun begeleider. De 3de leefgroep speelt enkel met de wieltjes op woensdag. 
 • Fietsen: er wordt enkel gefietst tijdens de klasuren én enkel door kleuters van leefgroep 1 en 2.
 • Er wordt niet met stokken gespeeld.
 • Gooien met stenen, zand of andere voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, mag niet.
 • Zand moet zeker in de zandbak blijven. Er wordt niet met water gespeeld, dus ook niet in de zandbak.
 • Op de brandtrap spelen, hoger dan de drie onderste treden, mag niet. Enkel de 4de leefgroep mag deze trap gebruiken om zijn terras te bereiken en de 3de leefgroepers om naar hun leefgroep te gaan.
 • Op muren of deuren tekenen mag niet.
 • Boekentassen blijven in het rek. Het rek voor de derde leefgroep staat onder het afdak van het schuurtje de vierde leefgroep zet haar boekentassen in de keuken.
 • Het quadro-speeltuig met glijbaan is enkel voor de 1ste en 2de leefgroep. 

In de keuken

 • De keuken: je vraagt toestemming aan de beurtroller om in de keuken te tekenen, te kleuren, te lezen,… Je ruimt nadien alles op.
 • Tikkertje of andere drukke spelen doen we niet in de keuken.

In de gangen en traphal

 • In de gangen en in de traphal mag niet gespeeld worden. We houden het daar rustig.
 • Kinderen worden in de tuin afgehaald. Ouders, grootouders,… wachten daar – en niet in de gang – op elkaar. 
 • Kinderen mogen niet zonder begeleiding of toelating in de gangen en leefgroepen rondlopen.

Omtrent kledij

 • Schoenen worden buiten steeds aangehouden, tenzij begeleiders aangeven dat dit even niet nodig is.
 • De beurtroller oordeelt zelf of het nodig is om jassen of andere kleren aan te doen of niet.
 • Jassen, truien e.d. worden aan de kapstokken gehangen en ’s avonds meegenomen naar huis.

Bij het eten

 • De kinderen die over de middag naar huis gaan eten, gaan voor 12u25 weg en mogen pas vanaf 13u15 terugkomen. Zij gaan dan naar De Buurt en niet naar de speeltuin. De middagbeurtroller doet de buitendeur op slot. Kinderen mogen – louter op eigen initiatief (bijv. over de middag) – nooit de school verlaten.
 • De kinderen van de 3de en 4de leefgroep die boterhammen eten, blijven in hun leefgroep. De begeleiders sporen de kinderen aan om hun boterhammen op te eten. Er wordt een half uur voorzien voor de maaltijd: van 12u10 tot 12u40.
 • Alle kinderen van de 1ste en 2de leefgroep en de kinderen die warm eten, gaan naar de keuken.
 • De brooddozen moeten voorzien zijn van de namen van de kinderen. 
 • De leefgroepen 1 en 2 hebben een curverbox in een verschillend kleur voor de brooddozen.
 • De beurtroller/begeleider ziet erop toe dat de kinderen zich aan tafel fatsoenlijk gedragen.
 • De afspraken omtrent de tafeltaken worden gemaakt in de leefgroep.

10. Wat te doen als er problemen zijn?

Beurtrollers signaleren problemen met bepaalde leerlingen aan de begeleiders. Begeleiders signaleren dingen die een beurtroller dient te weten, zoals bvb. bepaalde afspraken m.b.t. een bepaald kind, dat een kind gestraft is enz. Op die manier kan er consequent opgetreden worden. Signaleer eventuele problemen inzake de beurtrol bij een begeleider.

11. Ben je als beurtroller verzekerd?

Als beurtroller ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

12. Mag je kinderen alleen naar huis laten gaan?

Elke ouder komt zijn/haar kind ophalen in de tuin. Neem als ouder afscheid van de beurtrol.

De kinderen van derde en vierde leefgroep weten of ze al dan niet alleen naar huis mogen gaan. Er hangt een lijst aan de poort en in het secretariaat. Wanneer je twijfelt of een jong kind wel alleen naar huis kan/mag gaan, contacteer je de begeleiders of bel je een contactpersoon op (zie verder).

13. Wat te doen als een kind niet opgehaald wordt?

Als een kind niet op tijd opgehaald wordt (dit mag normaal gezien niet gebeuren) bel je als beurtroller naar de ouders. De adressenlijst zit in het mapje van de opvangregistraties.

14. Wat te doen bij een ongeval?

Blijf kalm

 • Vraag aan een andere ouder of aan een begeleider dat die tijdelijk het toezicht overneemt. Evalueer de ernst van de situatie en verwonding. Je kan een oudste kind naar de leefgroep sturen. Er zijn op de middag altijd begeleiders aanwezig.
 • Als het zeer ernstig is, zorg je dat het kind meteen naar het ziekenhuis geraakt (ouder of begeleider inschakelen of ziekenwagen). Bij deze kan je gebruik maken van de telefoon in de keuken. Duw knopje 1 van het toestel in. Je bent verbonden met de ambulance.
 • Papieren voor de verzekering liggen in de EHBO-koffer. De papieren moeten mee als het kind naar een dokter of ziekenhuis gaat.
 • Noodnummers:
  • Brandweer, politie, ziekenhuis: 112
  • Antigifcentrum: 070/ 245 245
  • Brandwondencentrum: 09/ 240 34 90

Deze persoon staan geprogrammeerd in het telefoontoestel in de keuken:

 • Tim Vandromme

15. Wat als ik een beurtrol niet kan opnemen?

Spreek zelf een ander ouder aan of bel. In extreme nood kan je telefoneren naar school om te zoeken naar een oplossing.

16. Wordt het systeem van de beurtrol geëvalueerd?

Wil je iets bespreken, spreek dan een begeleider aan op school of via mail.

17. Wat met regels die niet nageleefd worden?

Aan de beurtrollers wordt gevraagd om bij problemen of moeilijkheden de begeleiders te contacteren. Op die manier proberen we te voorkomen dat beurtrollers afhaken door steeds terugkerende en niet aangepakte problemen.

Indien na een verwittiging en overleg met kinderen en/of ouders de problemen blijven aanhouden, kan je als ouder geen gebruik meer maken van de opvang en moet je kind na school naar huis.