Teamteaching in De Buurt

Als begeleiding van een leefgroep kiezen we in de mate van het mogelijke voor een combinatie man/vrouw. Dit biedt meer identificatiemogelijkheden voor het kind (het kind herkent zich in de man/vrouw). Doordat er meerdere begeleiders per groep zijn, kan het kind aansluiting zoeken met de begeleid(st)er die hem of haar het meest ligt. Twee of drie begeleiders per groep betekent uiteraard dat zij de kinderen individueler (persoonlijker) kunnen volgen, maar ook dat de begeleiders hun observaties (wat ze over een kind opmerken) kunnen uitwisselen en objectiever (onbevooroordeeld) te werk kunnen gaan. Bovendien kunnen ze elkaar aanvullen, verrijken en kunnen ze van elkaar leren. Dit noemen we teamteaching.