SAMEN OPVOEDEN IN DE BUURT

 • Ouders bepalen mee de school, het onderwijs, de opvoeding van hun kind op school:
  • Om goede schoolresultaten te behalen, om het welbevinden van het kind te verhogen en de ontwikkelingsmogelijkheden te benutten, speelt de betrokkenheid van ouders op school een grote rol.
  • School en thuis maken beiden deel uit van de leefwereld van het kind.
  • De opvoeding thuis en op school kan beter op elkaar afgestemd worden. Het is in het belang van het kind dat beide partijen elkaar niet tegenspreken.
  • Ouders en begeleiders vullen elkaar aan en leren van elkaar.
 • Iedereen spant zich in opdat ouders op school zich zeer nauw betrokken zou voelen bij hun kind. Dit gebeurt via:
  • De website, de berichtenbrief en -map en de schoolagenda (vanaf oudsten 3de leefgroep).
  • De leefgroepvergaderingen van de groep waarin het kind zit.
  • De contacten met de begeleiders (informeel, oudercontacten, huisbezoeken).
  • Het openstaan van de leefgroepen voor ouders en de uitnodiging om mee te doen met projecten of bij andere activiteiten van de leefgroep (zwemmen, lezen, bosklas, uitstap, …).
  • De eindresultaten van de projecten.
  • De informatieavonden over opvoeding en onderwijs
  • De openklasdag met uitleg over de manier van werken in de leefgroep en in de niveaugroep.
 • De school werkt samen met de organisaties in de wijk (klik hiervoor op de link van de Brede School op de home pagina)