Informatie uitwisselen in De Buurt

de 8u40-show

Zo heet onze startshow van de week. Het is een gezellige bijeenkomst van alle Buurters op maandagochtend. Er wordt gezongen, er worden allerlei mededelingen gedaan, nieuwe mensen voorgesteld, iets uit de leefgroep getoond, de talenten van kinderen (al dan niet met ouders) in de kijker gezet enz. Welkom!!

berichtenmap & berichtenbrief

De berichtenmap wordt elke vrijdag met de kinderen meegegeven..

Hierin zitten o.a. de nieuwsbrief van De Buurt, maandelijks de Klasse voor ouders en de Yeti (voor vierde leefgroepers), de betaalomslag met de rekening van bijvoorbeeld melk & fruit (zie ‘betalingen’), leefgroepberichten en in geval je geen e-mail hebt, de berichtenbrief. Je vindt daarin alle praktische informatie, de kalender, belangrijke berichten, weetjes, enz. Elke maandag moet de berichtenmap terug bij de begeleiders terechtkomen (met ev. berichten van jou, geld, … enz.).

evaluatie

Een evaluatie of informatie over je kind krijg je via het verslag (in de klassieke school een rapport genoemd) meerdere keren per jaar (rond de herfst-, kerst- en paasvakantie en voor de grote vakantie). In de 1ste en 2de leefgroep krijg je 2 verslagen: een tussentijds en een eindverslag. Hierin kan je lezen hoe je kind zich ontwikkelt op verschillende terreinen, of het de leerstof kent, hoe het zich voelt, hoe het evolueert op lichamelijk en creatief vlak, hoe hij/zij samenwerkt, … Voor dit laatste aspect wordt gebruik gemaakt van “De Stad van Axen“.

grote schoolmeeting

Hier krijg je op twee zaterdagvoormiddagen in oktober en maart héél wat inhoudelijke informatie: over de financies van de school, de stuurgroep, de evaluaties,… en met telkens één bepaald onderwerp. De laatste grote schoolmeetings hadden het over ICT op school, de schooldoorlichting, het inschrijvingsbeleid, cultuurbeschouwing, conflictloos communiceren,… Er wordt telkens kinderopvang voorzien.

huisbezoek

De begeleiders gaan (minstens) eenmaal per jaar op huisbezoek om over je kind en De Buurt te praten. Ook dat is een uitstekend moment om hen al je vragen te stellen.

informatieborden

In de gang beneden vind je meerdere informatieborden: het roze en het kurken bord voor aankondigingen en andere dingen van De Buurt zelf, het groene bord voor ‘buitenbuurtse’ affiches, informatie, vragen, berichtjes van ouders…

kleine schoolmeeting

Opmerkingen, vragen, pluimen, ergernissen … rond het leven op school kan je op de kleine schoolmeeting brengen door een briefje af te geven aan de oudsten of begeleiders van de vierde leefgroep. De aangebrachte punten worden om de veertien dagen op de schoolmeeting besproken.

leefgroepvergadering

Elke leefgroep organiseert ongeveer om de zes weken een leefgroep­vergadering. Die is een belangrijk kanaal tussen school en thuis. Ouders, begeleiders en (eventueel) andere medewerkers bespreken en evalueren samen de leefgroepwerking. Het is de bedoeling om er samen te denken, te werken en beslissingen te nemen. Het project waarmee de kinderen bezig (zullen) zijn, of waarmee ze bezig waren, staat vaak centraal

nieuwsbrief

De Buurt heeft een eigen nieuwsbrief die enkele malen per jaar wordt verspreid via de leefgroepen. Daarin vind je  inhoudelijke artikels.

openingsreceptie

In het begin van het schooljaar organiseren we een openingsreceptie waarbij de (nieuwe) begeleiders worden voorgesteld, waarbij elkaar ontmoeten, een praatje slaan, gezellig een glas drinken en genieten van de vele – door de ouders  klaargemaakte – hapjes. Een gezellige opening van het nieuwe schooljaar!

persoonlijke contacten tussen ouders en begeleiders

  •       Voor ouders van kinderen uit de meeste leefgroepen worden doorgaans naast de huisbezoeken ook “klassieke” oudercontacten op school georganiseerd. De data hiervan vind je in de berichtenbrief en in de kalender op de website. Je krijgt ook een persoonlijke berichtje hierover van de leefgroep van je kind.

Uiteraard kan je de begeleiding tussendoor steeds aanspreken om over je kind – of gewoon uit gezelligheid – een gesprek te hebben. Hou er wel rekening mee dat een begeleider zijn of haar groep niet aan zijn lot kan overlaten. Maak daarom zo nodig een afspraak om op een rustig ogenblik een gesprek te voeren over je kind.

  •       De Buurt organiseert verder geregeld informatieavonden, openklasdagen en andere infomomenten.

website

De wordt wekelijks bijgehouden, waardoor je van elke leefgroep te zien krijgt waarmee ze bezig zijn. Je vindt er de kalender met alle gebeurtenissen binnen onze school en wijk, alle praktische informatie, enz.