Historiek van De Buurt

1973

Twee pedagogen, Carl Medaer en Luc Martens, willen vanuit een ongenoegen over de bestaande onderwijsvormen een alternatieve school oprichten. Zeer snel sluiten andere pedagogen, sociaal assistenten en onderwijzer(essen)(s) zich bij het groepje aan.

Ook hier vind je de ontstaansgeschiedenis van Methodeschool De Buurt. Van jaar tot jaar… 1974, 1975, 1976,…

1974

“De Buurt” wordt opgericht in de wijk Sluizeken-Muide, een Gentse volkswijk. In afwachting van het opheffen van de scholenstop, start men met een kinderclubhuis en een avondschooltje. Intussen werkt de initiatiefgroep verder aan de theoretische uitbouw van de school.

1975

De scholenstop blijft gehandhaafd. De school wordt nog niet opgestart. Wel stelt De Buurt het huis één avond per week open voor huistaakbegeleiding.

1976

Niettegenstaande de scholenstop, beslist de school om een eerste leefgroep op te starten (kleuters van 3 tot 6 jaar). Begeleiders werken met vrijstelling van stempelcontrole. Mede door giften en opbrengsten uit schoolacties kunnen ze de werking financieren.

1977

De tweede leefgroep start op. Het kinderclubhuis en het avondschooltje huren een eigen gebouw (“Den 159”).

1979

De derde leefgroep start op. In “Den 159” rijpt de idee om te werken met volwassenen, o.a. met Turkse vrouwen en rond alfabetisering.

1980

Ondertussen haalt De Buurt nauwere banden aan met andere alternatieve schooltjes: ervaringsgerichte, Freinetscholen en Steinerscholen. Van officiële zijde krijgen ze de naam “Methodescholen”. De contacten zijn niet zozeer gericht op inhoudelijke uitwisselingen. Dit samenwerkingsverband werd aanvankelijk ingevuld als drukkingsgroep ten aanzien van het ministerie.

1981

Hiervoor richt men de Federatie voor Onafhankelijke Scholen (F.O.S) op. Die tracht politici te motiveren om zich te scharen achter de alternatieve schoolkeuze te.

1982

“Den 159” en het alfabetiseringsproject komen volledig los van De Buurt en richten aparte VZW’s op (o.a. De Poort Beraber). Ondertussen krijgt de Federatie voor Onafhankelijke Scholen B.T.K.’ers. Het is een eerste vorm van erkenning.

1983

In een andere arbeiderswijk richt men een schooltje op. Dit initiatief houdt echter niet stand wegens te weinig dynamische elan en geldtekort.

1984

Een grote doorbraak! Het ministerie heft de scholenstop op geeft de F.O.S groen licht voor de fusie tussen verschillende methodescholen. Hierdoor voldoet de FOS aan de hoge normen qua leerlingenaantallen. De Buurt wordt hoofdvestigingsplaats van de Vlaamse Onafhankelijke Methodeschool (Vl.O.M). Eindelijk krijgt De Buurt werkingstoelagen en worden de leerkrachten betaald door het departement onderwijs. Met als gevolg dat de school gebonden is aan de schoolwetgeving en inspectie.

1985

De Buurt richt een peutergroep op voor kinderen van 2,5 tot 3 jaar.

1989

Grote verhuis! De Buurt koopt een gebouw in de Kartuizerlaan met subsidies van het Nationaal Waarborgfonds en verlaat de Sleepstraat.

1990

De Buurt stapt in het samenwerkingsverband ‘Brede School’ met de drie andere wijkscholen en verschillende organisaties uit de wijk.

2003

De Buurt neemt deel aan een wedstrijd uitgeschreven door Kleurrijk Vlaanderen en krijgt de eerste prijs uit handen van de minister van onderwijs. Ze ontvangt het embleem van de meest participatieve school van Vlaanderen en mag een 14-tal begeleiders en ouders op studiereis naar Zweden sturen.

De school moet wegens capaciteitsproblemen elk jaar kinderen weigeren.

2004

Een initiatiefgroep vanuit de schoot van De Buurt, vzw “Het Projectiel”  richt zich op. Een tweede Buurt lijkt geboren. Een oplossing voor de overvolle wachtlijsten? Een gebouw in een geschikte buurt wordt jammer genoeg niet gevonden. De vzw wordt enkele jaren later opgeheven.

2005

De Buurt koopt een aanpalende schuur aan. Ouders en begeleiders komen samen: wat hebben we nodig? waarvoor willen we extra ruimte? hoe gaan we het gebouw inrichten? Na vele vergaderingen, komen ze tot een beslissing. De Buurt dient bij DIGO – nu AGION – een dossier in voor een verbouwing tot polyvalente ruimte en sanitair blok.

2010

Het lange wachten wordt beloond. Op 1 januari is het nieuw sanitair blok en de polyvalente zaal klaar. Die krijgt de naam “Het schuurtje van Roland”. Een eerbetoon aan onze klusjesman die reeds meer dan 10 jaar elke dag vrijwillig komt werken én aan alle andere vrijwillige medewerkers.  

2013

De school barst uit zijn voegen. Sinds de invoering van de aanmeldingsperiode worden alle ‘gaatjes’ gevuld: komt er door schoolverandering een plaatsje vrij, dan wordt het snel ingenomen door een ander kind. Waar we bij de start in het nieuwe huidige gebouw (in 1989) 85 tot 90 leerlingen telden, bedraagt het leerlingenaantal de afgelopen jaren tussen de 110 en 117. De ruimtes van de oudste leefgroep (leefgroep 4) worden hierdoor écht te klein. Een eerste ingreep is het ombouwen van de keuken tot een werkruimte voor een niveaugroep. Hiervoor wordt de muur met de gang afgebroken.

2016

De grote renovatiewerken worden afgerond: het gebouw krijgt een volledig dak en de vierde leefgroep krijgt er op het terras een prachtige nieuwe ruimte bij voor hun kring. Vanuit die ruimte zijn de drie lokalen gemakkelijk te betreden.

Met subsidies van GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaats) wordt ook de tuin aangepakt.

Een mooi verjaardagscadeau, want dit jaar bestond de school 40 jaar.

en verder…

helpende handen verfraaien gebouw en inrichting, ondersteunen de leefgroepen, het secretariaat, documentatiecentrum, keuken,…

de school breidt uit, het begeleidersteam verandert, ervaren mensen gaan op pensioen

de methode wordt geëvalueerd, verfijnd en bijgestuurd,

begeleiders en ouders verzorgen rondleidingen, uiteenzettingen, navormingen over projectonderwijs, ouderparticipatie, gelijke onderwijskansen,…

2018

We frissen de school verder op aan de hand van een groot renovatiedossier. De achtergevel wordt geschilderd en er komt een nieuwe schoolpoort. We investeren in brandveiligheid en we maken de school asbestvrij.

Ook het begeleidersteam evolueert: ervaren mensen gaan op pensioen en nieuwe krachten worden aangeworven. Ons mens- en maatschappijbeeld uit 1976 is onze missie en blijft anno 2018 sterk overeind. Samen met team en stuurgroep bouwen we aan een hedendaagse visie zodat we met ons onderwijs kunnen inspelen op 21ste-eeuwse maatschappelijke uitdagingen.

en verder…

slaan we elke dag opnieuw de handen in elkaar en kijken we met een positieve blik naar de toekomst!