Coronamaatregelen in De Buurt – 27 maart 2020

Dag iedereen, 

Hopelijk gaat alles goed met jullie. 

We delen nieuwe informatie over de coronacrisis. De Vlaamse overheid nam gisteren nieuwe maatregelen. 

Wat blijft hetzelfde?

De maatregel om de lessen te schorsen is noodzakelijk voor de algemene veiligheid en gezondheid. Dit is géén vakantieperiode.

Wat betekent dit voor De Buurt?

De school blijft open. Er is noodopvang voor kinderen. Kinderen naar grootouders (65+) brengen is geen optie. De school neemt haar verantwoordelijkheid

Voor wie moeten de scholen opvang voorzien? Nieuw sinds 19 maart.

 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteer je meteen de ouders. Je brengt het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijf daarover als school in dialoog gaan met ouders. Bij twijfel, enkel in uitzonderlijke situaties, staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
 • Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:
 1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
 2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.
 3. Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Als school kan jij het het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. Ga daarover in overleg met het CLB en de ouders.
 • Blijf, als je dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Schakel daarvoor enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan. Op De Buurt zal er opvang zijn van 8u15 tot 16u30.

Inschrijven noodopvang

Om de noodopvang goed te kunnen organiseren weten we graag één dag op voorhand hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn. Inschrijvingen voor maandag 30 maart graag tegen zondag 16 uur.

Via deze link kan je invullen op welke dagen je opvang nodig hebt voor jouw kinderen. Je kan jouw inschrijving annuleren door het formulier opnieuw in te vullen. Bij problemen kan je mailen naar joannes@debuurt.be

Je kan kiezen: dagelijks invullen of per week.

Nog enkele praktische zaken

 • Het team is bereikbaar tijdens de schooluren, tussen 8u40 en 15u40. Jullie mogen ons bellen en mailen bij vragen of voor meer info. (voornaambegeleider@debuurt.be)
 • Voor dringende vragen en noodgevallen kan je Tim bereiken op 0473 95 22 54 of tim@debuurt.be 
 • De uren van de opvang zijn net zoals de opvang tijdens de schooluren: van 8u15 tot 16u30.
 • Voorzie boterhammen en drinkbus (met water), er wordt geen warme maaltijd voorzien. 

Meer informatie?

Wat kan je als ouder doen?

 • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, bel je naar jouw huisarts. 

De Buurt is veel meer dan een school. Dag in, dag uit zijn we allemaal heel nabij. In deze bijzondere tijden is er meer afstand, maar ook vanop een afstand kunnen we voor elkaar zorgen. Samen komen we hier sterker uit. Aarzel niet om hulp te vragen. 

Mogen we allemaal gezond blijven!

Groetjes, 

Team De Buurt