De berichtenbrief van vrijdag 08/05/2020

Binnenkort op het programma

Dag iedereen,

De heropstart van de lessen komt dichterbij. De voorbije week werd steeds duidelijker wat de overheid van scholen verwacht om de voldoende veiligheid te garanderen voor kinderen, vrijwilligers en begeleiders bij de heropstart van de lessen. De informatie (richtlijnen en maatregelen) die zetten we om naar concrete acties. 

Als school stellen we de veiligheid van iedereen voorop door zo veel als mogelijk  in te zetten op 

 • handen wassen
 • aparte bubbels: een begeleider, kind, vrijwilliger kan maar deel uitmaken van één bubbel (les-opvang)
 • bewaren van afstand: we doen hier wat moet en kan rekening houdend met het sociaal-emotioneel welzijn van de kinderen. We hopen dat de regels voor de pauzes snel versoepelen. 

Het team moet energie en tijd verdelen over drie opdrachten (noodopvang, lessen vanop afstand en lessen op school). Als school willen we alle kinderen zo veel mogelijk ondersteunen en niet enkel de kinderen die les mogen volgen. De veiligheidsraad van de school (stuurgroepleden en ouders) bekijkt wat haalbaar is. We pakken het stap voor stap aan: 

Week van 11 tot 15 mei: zeker

We gaan door met leren vanop afstand. Heb je vragen of tips? Aarzel niet om de begeleider aan te spreken. 

Week van 18 tot 20 mei: fase 1 heropstart van de lessen

 • We starten met één voormiddag per groep. De kinderen gaan over de middag naar huis. Indien dit niet mogelijk is, blijven de kinderen in de opvang.
  De groepen starten niet allemaal op hetzelfde moment:
 • ma 18 mei: oudsten leefgroep 4
 • di 19 mei: jongsten leefgroep 3
 • woe 20 mei: middengroepers leefgroep 3

We blijven inzetten op leren vanop afstand (Zoom), ook voor de kinderen die les krijgen. Na deze halve week zullen we alles evalueren. Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei is de school gesloten, want dan is het Hemelvaartweekend. 

Week van 25 tot 29 mei: fase 2 heropstart van de lessen

De veiligheidsraad van onze school onderzoekt of het haalbaar is om het aantal lesdagen op school te verhogen voor de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. 

Om de lessen en de opvang op een veilige manier in te richten, gingen we samen met Stad Gent op zoek naar extra locaties in de wijk. Zo maken we aparte bubbels en is er genoeg ruimte voorzien voor iedereen. In tijden van corona kan de planning onderweg nog aangepast worden. Dit is het voorstel dat nu op tafel ligt: 

 • De oudsten van leefgroep vier krijgen les in een apart lokaal van het buurtcentrum van Godshuishammeke. 
 • De jongsten van leefgroep 3 krijgen les in de derde leefgroep
 • De middengroepers van leefgroep 3 krijgen les in de vierde leefgroep
 • De kleuteropvang gaat door in leefgroep 2 en in het schuurtje
 • De opvang voor kinderen van 3, 4 en 5 zou kunnen doorgaan in De Centrale
 • Komende week onderzoeken we hoe we de opvang voor de lesbubbels kunnen organiseren

Volgende week zullen we ons veiligheidsplan delen met alle ouders. Op deze manier zijn jullie op de hoogte van alle maatregelen die de school neemt om de voldoende veiligheid te garanderen. Ook zullen we tegen 15 mei knopen doorhakken over de organisatie van fase 2 (25 tot 29 mei).

Opvang komende week

De afspraken blijven dezelfde, kinderen naar de grootouders (65+) brengen is nog steeds geen optie. Het is positief dat mensen opnieuw aan het werk kunnen. De druk op de opvang zal toenemen. Als meer begeleiders ook opvang moeten opnemen, dan is er minder ruimte voor les op afstand, les op school en ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Uiteraard blijven deze kinderen steeds welkom:

  • sociaal of medisch kwetsbare kinderen
  • kinderen die thuis niet kunnen studeren 
  • kinderen van ouders die buitenshuis werken

De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in het IBO. De Buurt voorziet opvang van 8u15 tot 16u30.

We beseffen dat het voor veel gezinnen steeds moeilijker wordt om zelf de opvang te organiseren. We gaan er dus vanuit dat er meer kinderen naar de opvang zullen komen. Daarom is het zeer belangrijk dat iedereen het volgende inschrijvingsformulier invult tegen zondag 10 mei om 16 uur.

Je kan jouw inschrijving aanpassen of annuleren door het formulier opnieuw in te vullen. Bij problemen bij het invullen kan je mailen naar joannes@debuurt.be.

Belangrijk:

 • kinderen van de lagere school die naar de noodopvang komen, nemen een laptop/smartphone mee om de digitale les mee te kunnen volgen.
 • Voorzie ook een gezonde snack, boterhammen en een drinkbus (met water). Er is géén warme maaltijd. 
 • De opvang start ‘s morgens om 8u40 en duurt tot 12u. In de namiddag starten we om 13u30 en blijven we tot 16u30.
  Als je op tijd bent is dat leuker voor iedereen.

De begeleiders en de vrijwilligers kijken er heel hard naar uit om de kinderen terug te zien!

Als je nog met vragen zit, aarzel dan niet om Tim te contacteren: 0473 95 22 54 of tim@debuurt.be