Kalender

Hele dag

Einde aanmeldingsperiode °2021

Aanmelding van uw kind via http://meldjeaanbasis.gent.be: van 28 februari (12u ’s middags) tot 21 maart 2023 (12u ’s middags)

Medisch consult Lg 4 – oudsten

Halvemaanstraat 96, Sint-Amandsberg

Medisch onderzoek door het CLB. Dit gaat door op het kantoor van het CLB (Halvemaanstraat 96 - 9040 Gent).